Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

инж.Чавдар Стоянов

инж.Чавдар Стоянов

Инж. Чавдар Стоянов е конструктор със забележителни качества. Показал сериозното си отношение към конструкциите още в университета, където е завършил с най-добър успех сред колегите си, инж. Стоянов продължава да доказва завидните си умения и в практиката. В сфера, в която обикновено се специализира в един тип конструкции, инж. Стоянов е добил, развил и задълбочил познания във всички видове конструкции - стоманобетонни, метални, дървените, комбинирани. Резултат от тези многостранни познания са и множеството реализирани обекти.

Сред списъка с осъществени проекти на инж. Стоянов има жилищни сгради, обществени сгради, системи и съоръжения с обществено значение, пречиствателни станции за отпадни води и множество други.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!