Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Геодезията е наука, която се занимава с измерването и картографирането на повърхността на Земята. В инженерното проектиране част геодезия се състои от две части: геодезическа снимка и вертикална планировка.

Вертикалната планировка свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!