Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Обуславя безопасността на работещите по време на строителството на обекта. Дава информация за зоните на строителната площадка, местата със специфичен риск и др. ПБЗ съдържа също и евакуационен план и проект за временна организация и безопасност на движението (когато се налага).

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!