Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) е наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения (като температура и влажност). Целта е да се предоставят на хората, пребиваващи в сградите (жилищни, търговски, промишлени), хигиенни и безопасни условия и определено ниво на комфорт, а в някои случаи и да се постигнат определени технологични изисквания.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации по действащи европейски и български стандарти и норми.Изготвянето на проектите по час ОВК се фокусира изцяло на прилагането на модерни и енергийно ефективни технологии

Подходът към всеки проект е да намерим най-подходящото технологично решение за дадена сграда,да удоволетворим изискванията на инвеститора и да постигнем ниски експлоатационни разходи за инсталацията.

КОНСУЛТАЦИИ

Изготвяне на технико-икономически анализи при избора на технологични решения,съоръжения и материали

Изготвяне на съпоставки на инсталации с алтернативен „първичен енергоносител”

Изготвяне на анализи и  независими експертни оценки на съществуващи и работещи инсталации.Предложения за оптимизация на работата им.

Инвеститорски контрол по време на изпълнение на ОВК инсталации

МЕНИДЖМЪНТ

Мениджмънт-експлоатация на работещи ОВК инсталации

 

 

Добрият проект е основна предпоставка добро строително решение!