Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Геодезията е наука, която се занимава с измерването и картографирането на повърхността на Земята. В инженерното проектиране част геодезия се състои от две части: геодезическа снимка и вертикална планировка.

Геодезическата снимка представлява заснемането на терена чрез ъгъл и разстояние и дава информация за релеф, наклони, налични сгради и растителност.

Геодезическото заснемане е задължитлен проект за получаване на разрешение за строеж.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!