Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

ПРОЕКТИРАНЕ

Инвестиционно проектиране по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни сгради, офис сгради:

  • пред проектни проучвания
  • работни и технически проекти
  • становища и експертизи
  • изготвяне на специализирани проекти

КОНСУЛТАЦИИ

Изготвяне на технико-икономически анализи при избора на технологични решения, съоръжения и материали

Изготвяне на анализи и  независими експертни оценки на съществуващи и работещи инсталации. Предложения за оптимизация на работата им.

ИНЖЕНЕРИНГ

Пълен инженерингов пакет „Проектиране-Доставка-Монтаж-Въвеждане в експлоатация” с нашите партньори.

Изготвяне на графици за доставка и монтаж.

Инвеститорски контрол.

МЕНИДЖМЪНТ

 

Добрият проект е основна предпоставка за за добро строително решение!