Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Представлява основния обем на цялостния проект, ако е част от двуфазно или трифазно проектиране. Техническия проект дава цялостни решения по всички части на проектирането. Разработването му е достатъчно за получаване на разрешение за строителство, извършване на строителството и получаване на разрешение за ползване.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!