Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Предварителните (прединвестиционните) проучвания в най - общия случай служат за изясняване на инвестиционното строително намерение,определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване, проучвания за избор на оферта и др. В предварителните проучвания се включват и инженерните проучвания - геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!