Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Прави се при необходимост за определяне местоположението на обекта, доказване на неговата нормативна допустимост и целесъобразността на инвестиционното намерение.

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!