Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Инвестиционното проектиране се извършва на фази на проектиране. Съдържанието и същността на фазите са регламентирани от НАРЕДБА No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!