Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

А4 творчески колектив предлага широк набор от проектантски услуги. Има сериозен опит в проектирането на жилищно строителство, преустройства и пречиствателни станции за отпадни води. Екипът на дружеството предлага проектиране в следните области:

 • Архитектура;
 • Конструкции;
 • Отопление вентилация и климатизация (ОВК);
 • Електро;
 • Водопровод и канализация (ВиК);
 • Озеленяване;
 • Геодезия;
 • Геология;
 • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
 • Пожарна безопасност.

 

А4 творчески колектив предлага многофазно проектиране:

 • Предпроектни проучвания;
 • Идеен проект;
 • Технически проект;
 • Работен проект.

 

А4 творчески колектив предлага всички видове съгласувания.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!