Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Услуги

  • Обследване на сгради
  • Изготвяне на експертизи
  • Изготвяне на енергийни паспорти
  • Изготвяне на технически паспорти

Какво ви предлага А4 творчески колектив?

Изготвяне на технически паспорт на вашата сграда, като само сега може да разпределите плащането във времето, както следва:

  • получаване на необходима изходна документация
= 25% авансова вноска;
  • извършване на обследване на сградата
= 25% втора вноска;
  • предаване на енергиен паспорт на сградата
= 25% трета вноска;
  • предаване на технически паспорт на сградата
= 25% окончателно плащане.

Само сега може да вземете решение кога да бъде извършена услугата и как да бъде направено плащането, съобразено с възможностите Ви.

Само сега може да получите енергиен паспорт, с който да кандидатства за кредит „Енергийна ефективност“, преди изготвянето на цялостния Технически паспорт.

 

Tags: