Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Пречиствателна станция за битови канализационни води от завод за електрически уреди в УПИ II, общ. кв. 161,  община Съединение, обл. Ппловдив възложител: „Щека Електроник България” ЕООД.

60 еквивалент жители.