Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Пречиставателно съоръжение за битово – фекални отпадъчни води за Лечебно – възстановителен и развлекателно – атракционен комплекс – „Крушуна”, разположен в упи XII, отреден “За паркинг, трафопост и пречиствателно съоръжение” от кв. 52 по плана на село Крушуна, Община Летница, Област Ловешка.

1800 еквивалент жители.