Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Статия Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България от поредицата Управление на многофамилни жилища в България

http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/categories/main/1485271699.jpg

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България

 • Оценка на проблемната ситуация
 • Държавна политика за обновяване на жилищните сгради
 • Цели и задачи на Националната програма за обновяване на жилищните сгради
 • Обхват, мащаб и последователност на реализиране на Програмата
 • Обхват на мерките по обновяване на жилищни сгради
 • Необходими финансови ресурси
 • Източници на финансиране
 • Организация на изпълнението на Програмата
 • Очаквани ефекти от реализацията на Програмата
 • Предложения за законодателни промени във връзка с усъвършенстване на правната, институционалната, финансово-кредитната и данъчната система на жилищния сектор
 • План-график и необходими средства за изпълнение на Програмата

 

 Плюсове:

 • Безвъзмездно финансиране
 • Уеднаквяване на фасадите
 • Друг организира и следи ремонтните дейности
 • Създаване на досие на жилищната сграда (архитектурно заснемане, пълен набор от проекти за ен. ефективност, създаване на технически паспорт на сградата и др.)
 • Намаляване на данъка на имотите в енергийно ефективна сградата
 • Повишаване на енергийната ефективност на сградата
 • Повишаване на стойността на жилищата за цялата сграда
 • Подобряване на качеството на жилищната среда на цялата сграда
 • Други

 

 

Минуси:

 • Липса на свободен избор на изпълнител – голям риск от изработване на некачествен проект и/или некачествено изпълнение на ремонтните работи
 • Липса на правото на избор на начина на топлоизолиране (всички сгради, които са под 8етажа се топплоизолират с XPS и EPS)
 • Липса на избор кога и как да бъдат организирани проучванията и ремонтните дейности
 • Липса на избор на марка и вид дограма
 • Некачествени, неточни и непълни проекти и ремонти – фирмите се избират, чрез обществени поръчки и в тях се класират много фирми
 • Използване на некачествени материали от страна на строителя
 • Липса на квалифицирана работна рака в строителството
 • Сложни връзки между собственици, различни институции, строители, надзорници и проектанти, което дава възможности за корупция
 • Други